De Luitenant van de Grootmeester

De Luitenant van de Grootmeester wordt uit de geprofeste Ridders door de Grote Staatsraad gekozen voor een jaar.

Krachtens de grondwet dient hij zich, als Vorst en religieuze Overste, volledig te wijden aan de ontwikkeling van het liefdadigheidswerk van de Orde en een voorbeeld van godsdienstige rechtschapenheid te zijn voor alle overige leden.

 Samen met de Soevereine Raad neemt de Luitenant van de Grootmeester de niet door het constitutionele handvest voorziene wetgevende maatregelen, vaardigt de regeringsbesluiten uit, beheert het vermogen van de gemeenschappelijke schatkist, bekrachtigt internationale verdragen en roept het Generaal Kapittel bijeen..

Staten waarmee de Orde diplomatieke betrekkingen onderhoudt kennen de Luitenant van de Grootmeester dezelfde voorrechten en immuniteiten en hetzelfde eerbetoon toe als aan staatshoofden. De rang van kardinaal wordt hem verleend door de Heilige Roomse Kerk.

De Grootmeester resideert op het hoofdkwartier van de Orde, het Palazzo Magistrale in Rome.

 

Luitenant van de Grootmeester, Z.E. Fra' Marco Luzzago

Fra’ Marco is geboren in 1950 in Brescia. Hij doorliep zijn middelbare school aan het instituut van de Franciscanen in Brescia, voordat hij een aantal jaren geneeskunde ging studeren aan de universiteiten van Padua en Parma. Daarna werd hij gevraagd om de zakelijke belangen van zijn familie te beheren. Dit betrof activiteiten in de consumenten-industrie en de detailhandel, sectoren waarin hij lang actief bleef.

Fra’ Marco trad in 1975 toe tot de Orde van Malta in de Grote Priorij van Lombardije en Venetië en legde in 2003 zijn plechtige religieuze geloften af. Hij begon met het bijwonen van de internationale bedevaarten van de Orde van Malta naar Lourdes en de nationale bedevaarten naar Assisi en Loreto. Sinds 2010 wijdt hij zijn leven volledig aan de Orde van Malta. In 2011 werd hij Commandeur in het Grootprioraat van Rome, waar hij de functie van afgevaardigde van de Noordelijke marken en hoofd van de bibliotheek bekleedt. Sinds 2017 is hij bestuurslid van de Italiaanse afdeling van de Orde.

Fra’ Marco Luzzago is familie van Paulus VI.

 

 

 

 

 

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.