Ordre de Malte
Ordre de Malte
Ordre de Malte
Ordre de Malte
Ordre de Malte
Ordre de Malte
Ordre de Malte
15/09/2019

Save the date!

In het kader van de activiteiten van de Aalmoezeniersdeist van de Orde van Malta België, hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot onze eerstvolgende conferentie die plaats zal hebben te Schaarbeek op woensdag 9 october 2019.

Deze conferentie zal gehouden worden door de Heer Jean-Christian PETITFILS met als thema: « JESUS », verwijzend naar het boek die hij geschreven heeft en waarover hij ons zal spreken

Wij verwachten u talrijk op woensdag 9 oktober om 19u20 stipt. De voordracht zal vooraf gegaan worden van een mis, en gevolgd door een lichte collatie. Het einde van de voordracht is voorzien om 22u15.
Plaats van gebeuren: Zetel van de Belgische Vereniging van de Orde van Malta, Huart Hamoir laan 43, 1030 Brussel (vlak voor het station van Schaarbeek).


Bijdrage in de kosten: 15 € liefst te storten op rekening BE19 2850 2481 0912 van Jean Buysens - (mededeling: conf. J.C. Petitfils) of ter plaatse. (10€ voor de jongere van minder dan 35 jaar)
Indien u wenst deel te nemen graag inschrijven voor 5 oktober 2019. - Of wel per mail: j.buysens@skynet.be - Ofwel per post: Mr Jean Buysens, Doorniksesteenweg 320, 8582 Outrijve - Mocht u onverwacht niet aanwezig kunnen zijn gelieve te verwittigen 056/64.70.35 of 0477/83 20 26.

Alles nieuws
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de données personnelles à des fins statistiques d'information relatives à la navigation. Voir la politique de confidentialité pour plus d'informations.